İdarəetmə kursları

img1

Biznes Proseslərin İdarə edilməsi 1

Müəssisələrin əksəriyyəti şirkət daxilində həyata keçirilən fəaliyyətlərə proses nöqteyi nəzərdən baxmadıqlarından və bu fəaliyyətlərin proses çərçivəsini müəyyən etmədiklərindən şirkətin, işçilərin effektivliyi və ümumi mənfəətliliyi aşağı düşür.

ƏTRAFLI

Son dəyişilmələr: Sunday, 12 February 2017, 1:06 PM